Werkwijze

Wij zijn er voor iedereen die angst- en psychotraumatische klachten heeft en ouder is dan 18 jaar. Gemakshalve gaan we ervan uit dat je nog niet eerder een behandeling hebt gehad. Hieronder vertellen we in het kort hoe je je moet aanmelden en wat je kan verwachten.

Aanmelden

Wat je nodig hebt om je aan te melden is een verwijsbrief van de huisarts. In die brief staat zijn of haar diagnose en of je wordt verwezen voor een korte of meer intensieve behandeling. Heb je een verwijsbrief, neem dan contact met ons op. Je kan bellen of mailen.

Screening

Binnen één werkdag na aanmelding nemen we contact met je op voor een korte screening. We bespreken dan de reden van aanmelding, hoe de klachten zijn ontstaan en wat je er al aan hebt gedaan. Op basis van dit gesprek gaan we na of een behandeling bij Noventum Psychologen bij jou past. Zo zorgen we dat je zo snel mogelijk start met de best passende hulp.

Als we denken dat we je een passende behandeling kunnen bieden, plannen we een intakegesprek. En we geven je alvast wat informatie en vragen mee zodat je voorbereid naar dit intakegesprek toekomt.

Als blijkt dat voor jouw hulpvraag meer óf andere zorg nodig is dan wij kunnen bieden, dan kunnen wij snel schakelen met andere zorgprofessionals in de regio Haarlem.

Hoe kan je je voorbereiden op je behandeling?

Om alvast een start te maken met de behandeling geven we je  voor de intake een aantal opdrachten mee. Zo sturen we je vooraf een online therapieprogramma en een aantal vragenlijsten. Hiermee kan je alvast een start maken met je behandeling. Daarnaast kan je je, met de gegeven informatie, voorbereiden op het intakegesprek. Hierdoor kan je beter meedenken met de psycholoog over de behandeling die het beste bij je past.

Intake

Ieder behandeltraject begint met een  intakegesprek. Zo krijgen we een beter beeld van jouw situatie. We zullen met jou bespreken of het intakegesprek op onze locatie of online is. In dit intakegesprek wordt je probleem zo helder mogelijk in kaart gebracht.  Daarbij gebruiken we ook de vragenlijsten die je thuis hebt ingevuld. Zo krijgen we een beter beeld van jouw situatie. Je krijgt na het  intakegesprek een behandelplan met een  inschatting van het aantal benodigde behandelsessies.

Behandelplan

Na de intake stellen we een behandelplan op. In dat plan staat duidelijk omschreven wat jouw hulpvraag is, wat het doel van jouw behandeling is en welke behandeling we kiezen. Met jouw instemming dient dit plan als leidraad voor de behandeling. We bespreken ook welke therapeut het beste bij jou past; vanzelfsprekend kan ook jij hierin je wensen aangeven. 

Ook nodigen we je uit voor het webinar ‘Aan de slag met angstklachten’. In dit webinar ga je, onder begeleiding van een psycholoog, starten met het werken aan jouw angst(en). Je krijgt in dit webinar uitleg over (het ontstaan van) klachten en mogelijke behandelmethoden. Ook maak je alvast kleine opdrachten om je veerkracht te versterken.

Een goede match

Het eerste gesprek is natuurlijk ook een kennismaking. Het kan gebeuren dat onze zorg toch niet bij jou past – je hebt klachten die wij niet goed kunnen behandelen of er is geen ‘klik’ met de behandelaar. Een goede match is heel belangrijk – de behandelaar vraagt aan het einde van het eerste gesprek dan ook altijd of je bij ons en bij haar in behandeling wilt. Mocht de match niet aanwezig zijn, dan zullen we gezamenlijk een oplossing vinden.

Je omgeving

Wilt je een naaste (familie, vriend, etc.) meenemen naar de intake of een therapiegesprek? Dat is zeker mogelijk. De behandelaar zal dit ook altijd aan je voorstellen.

Behandeling 

Afhankelijk van de jouw klachten bestaat  een behandeling uit enkele sessies of een langer traject (maximaal 10 gesprekken). We zullen met jou bespreken of de behandeling (deels) via beeldbellen of op onze locatie plaatsvindt. De behandeling wordt zoveel mogelijk gecombineerd met een online therapieprogramma.

Tussentijdse evaluatie

De voortgang van de behandeling wordt steeds geëvalueerd, zo nodig ook weer met een korte vragenlijst. Zo is de behandeling nooit langer dan nodig. Indien nodig kan er ook tussendoor contact zijn met je verwijzer. Dit gebeurt alleen als je daar toestemming voor geeft.

De afronding

In de laatste sessie kijken we evaluerend terug. We toetsen het resultaat met een korte vragenlijst. Daarnaast willen we van je leren en vragen we je een client tevredenheidslijst in te vullen. In de afronding besteden we ook aandacht aan terugvalpreventie, zodat het ook na de behandeling goed met je blijft gaan. En natuurlijk proberen we hierbij zoveel mogelijk de belangrijke mensen uit jouw omgeving te betrekken.

De mogelijkheid voor een follow-up afspraak, een aantal maanden later, wordt altijd geboden. Ook houdt je toegang tot een aantal e-Health-modules. Zo kan je blijven werken aan je mentale gezondheid.

Een behandeling sluiten we altijd in overleg met jou af.