Wachttijd

Wij hebben per verzekeraar een beperkte ruimte om clienten te behandelen. Het kan gebeuren dat het aan ons toegekende budget van een bepaalde zorgverzekeraar op raakt. Hieronder staat een overzicht van de actuele stand van zaken. Wachttijden zijn mede afhankelijk van het beschikbare budget en de voorwaarden die de zorgverzekeraar stelt.

Lichte tot matige klachten (voormalige Basis GGZ)

(bijgewerkt op 01-12-2022)

Er geldt voorlopig een aanmeldstop voor angstklachten als gevolg van een eenmalige ingrijpende gebeurtenis (de voormalige Basis GGZ) . Dat betekent dat je ook niet voor de wachtlijst kunt aanmelden. Wij hopen je snel weer te kunnen ontvangen.

Wachttijdbemiddeling

Als er sprake is van een (tijdelijke) aanmeldingsstop of een wachtlijst, dan kun je de zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar kan je ondersteunen bij het zoeken naar een andere therapeut, zodat je binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een therapeut een intakegesprek krijgt, en zodat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.