Onze behandelmethoden toegelicht

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectieve bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Na een EMDR-behandeling zal je minder spanning en emoties voelen wanneer je denkt aan de nare gebeurtenis.

Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen, de gevolgen van meervoudige traumatisering en chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van.

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. Samen met de hulpverlener onderzoek je welke vaardigheden je al in huis hebt om zijn problemen aan te pakken. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaatgericht. Zowel hulpverleners als cliënten vinden oplossingsgerichte therapie een aantrekkelijke manier van werken, omdat ze samen de problemen op een hele concrete manier kunnen aanpakken en positieve veranderingen in korte tijd zichtbaar worden.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie die actief en doelgericht is. Samen met de therapeut breng je je probleem in kaart, ga je aan de slag om je doelen te bereiken om zo de controle over je problemen te vergroten. Door samen na te denken, dingen uit te zoeken en vooral dingen uit te proberen, verander je gedachten en gedrag die jou in de weg staan. Zo ontstaat meer vrijheid en verminder je negatieve gevoelens.

CGT is dus een actieve therapie waarmee je in het dagelijkse leven aan de slag gaat. Door dat oefenen leer je vaardigheden waar je je hele leven iets aan hebt. Uit onderzoek blijkt dat deze therapie goed werkt bij veel psychische problemen. CGT is voor veel psychische klachten bij volwassen de aanbevolen behandeling.

Acceptance and commitment therapy (ACT))

ACT is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van gedragstherapie. Binnen ACT wordt er vanuit gegaan dat je in je leven onvermijdelijk op allerlei hindernissen stuit, die je verhinderen je dromen waar te maken. Denk hierbij aan vervelende gedachten, moeilijke emoties en onaangename lichaamsgewaarwordingen. ACT reikt allerlei hulpmiddelen en technieken aan om daarmee om te gaan.

Het doel hiervan is om er niet meer zo door opgeslorpt te worden, zodat er meer energie overblijft voor de waardevolle dingen in jouw leven.  ACT is geschikt als je last hebt van stress, psychische en/of somatische klachten, zoals angsten (hypochondrie, OCD, sociale angst, GAS of piekerstoornis, fobieën, paniekstoornis, hyperventilatie), depressieve gevoelens, eetproblemen, burnout, vermoeidheid (CVS) of pijn.

Traumabehandeling met exposure (groepsbehandeling)

Wanneer er sprake is van posttraumatische stressklachten, merk je vaak dat er bepaalde ‘triggers’ en situaties in je dagelijks leven zijn die je liever uit de weg gaat. Dit omdat ze je aan de ingrijpende gebeurtenissen uit het verleden doen denken en je daardoor angstig maken. Er is dan sprake van vermijding. Als gevolg van deze vermijding wordt de angst vaak groter. En kun je beperkt worden in je dagelijks leven. Noventum psychologen biedt groepsbehandelingen aan waar je gaat leren om de vermijding te doorbreken door actief moeilijke situaties op te zoeken.

E-health

In onze praktijk werken wij met e-health. We combineren deze internetbehandeling altijd met persoonlijke gesprekken. Zo kan je thuis, in je eigen tempo op een door jou te bepalen tijdstip, aan de slag.