Ontevreden of een klacht?

Klachten en geschillenregeling

De tevredenheid van cliënten is erg belangrijk voor ons. Daarom werken wij volgens de verschillende beroepscodes zoals de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). In de beroepscodes staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen.

Deze zijn gebaseerd op de principes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Door toepassing van de Beroepscode is het voor de cliënt en de psycholoog duidelijk wat ze wel en niet kunnen verwachten. Rechten en plichten over de behandeling, onderzoek, het dossier en andere zaken staan uitgebreid vastgelegd, met als doel dat de cliënt beschermd is tegen mogelijk onzorgvuldig handelen van een psycholoog.

Ontevreden of een klacht?

Natuurlijk kan het voorkomen dat je ergens ontevreden over bent. Of dat je geen klik hebt met jouw psycholoog. In dat geval is het raadzaam om dit met de psycholoog te bespreken, zodat er gezocht kan worden naar een passende oplossing en alternatief.

Ben (of blijf) je toch ontevreden? Je kunt ook altijd terecht bij de praktijkhouder of een andere medewerker. Vaak leidt een gesprek tot een oplossing.

Kan de praktijkhouder of de hulpverlener je onvrede niet wegnemen? Dan bestaat er altijd de mogelijkheid om je klacht te bespreken met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg.

Vragen?

Heb je specifieke vragen of opmerkingen over je behandeling? Die kun je het beste met je behandelaar bespreken.

Meer lezen