Noventum voor verwijzers

Wij behandelen face-to-face en door videotherapie (of een combinatie), ondersteund door e-health. Wij zijn van mening dat een psycholoog online spreken, voor de client flexibeler is dan een afspraak in een praktijk.

Wij zijn gespecialiseerd in angstklachten en trauma’s. Wij werken nauw samen met huisartsen en POH-GGZ’s uit de regio. Noventum psychologen is een initiatief van Psychotraumacentrum Haarlem. Dat betekent, voor jou als verwijzer, dat er korte lijnen zijn met de specialistische GGZ.

Exclusiecriteria

Wij kunnen geen passende behandeling bieden wanneer er sprake is van:

  • enstige suicidaliteit
  • acute psychose
  • ernstige middelengebruik en medicijnverslaving.

In deze gevallen zulen we met je overleggen waar je de behandeling kan starten zodat je kan toewerken naar een vervolgtraject bij ons.

Overleg?

Wil je overleggen met één van onze behandelaars? Dan kan bij ons. Dagelijks maken wij (liefst aan het einde van de dag) tijd beschikbaar voor overleg. We helpen je graag op weg met een ingewikkelde casus of verwijzingsvraagstuk. Ook wanneer de behandeling met je patient is vastgelopen of je behoefte hebt aan een frisse blik. Wij kijken graag met je mee. Je kunt ons bellen op 06-13229528 of mailen.

Verwijzen

In de verwijsbrief dient er een vermoeden van een DSM-V benoemde stoornis zijn opgenomen én dat het om een verwijzing voor Generalistische Basis GGZ is.

Je kunt de verwijzing per post naar ons sturen of mailen. Bij twijfel over de indicatiestelling stellen wij vooroverleg op prijs. 

Na ontvangst van deze verwijzing, nemen wij direct contact op met jouw cliënt voor de verdere planning. Mochten wij niet de meest passende zorg kunnen bieden, dan denken wij graag mee over een goede oplossing.