Kwaliteit en privacy

Kwaliteit

Noventum Psychologen biedt deskundige en adequate zorg op maat. Dit doen we in samenwerking met onze partners in de zorg. Zo werken we nauw samen met de huisarts of POH-GGZ, collega’s en instellingen in de buurt. Hierdoor wordt onze zorg effectief, doelmatig en duurzaam. 

Of we onze toezeggingen waarmaken, houden we scherp in de gaten door op een vast aantal momenten (aan het begin, tijdens en na afronding van de behandeling) te vragen hoe het met jou en je klachten gaat. Daarnaast gebruiken we vragenlijsten (Routine Outcome Measurement, oftewel ROM) om het effect van je behandeling in de gaten te houden. De vragen gaan over je psychische gezondheid. Ook vragen wij je bij afsluiting van de behandeling om een cliënttevredenheidsvragenlijst in te vullen.

Daarbij werken wij volgens het ISO 9001:2015 gecertificeerde praktijksysteem en het Keurmerk Basis GGZ van Stichting Kwaliteit in Basis GGZ.

Dit houdt samengevat in dat we ons extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. We leggen de lat hoger dan wat wettelijk vereist wordt. Onder meer als het gaat om onze kwaliteitsmanagement-systemen, cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de Generalistische Basis GGZ landelijk.

Kwaliteitsstatuut

Alle aanbieders van GGZ in de Zorgverzekeringswet dienen over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te beschikken. Hierin staat hoe de zorg is geregeld op het gebied van kwaliteit en verantwoording.

De BIG-geregistreerde psychologen die bij Noventum psychologen werkzaam zijn, hebben ieder een eigen kwaliteitsstatuut. Deze Kwaliteitsstatuten zijn goedgekeurd door Zorginstituut Nederland en liggen ter inzage in de praktijk of zijn op te vragen bij info@noventum-psychologen.nl.

Onze psychologen hebben een universitaire opleiding klinische psychologie gevolgd. Daarnaast zijn ze geschoold in het toepassen van de laatste richtlijnen, zoals cognitieve gedragstherapie en EMDR. De GZ-psychologen hebben daarbij de post-doctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) afgerond en zijn BIG geregistreerd.

Bijscholing en intervisie

Jaarlijks volgen de psychologen van Noventum psychologen bijscholing om hun kennis actueel te houden. Daarnaast nemen ze deel aan regionale intervisiebijeenkomsten.

Algemene leveringsvoowaarden

Noventum psychologen heeft Algemene leveringsvoorwaarden opgesteld. Dit document beschrijft de rechten en plichten van zowel de cliënten als van Noventum psychologen. Het geeft hiermee duidelijkheid over wat cliënten kunnen verwachten wanneer zij een behandelovereenkomst met Noventum psychologen aangaan. 

Privacy

Behandelaren van Noventum psychologen werken volgens de voor hun geldende beroepscode. Hiernaast hebben ze een beroepsgeheim. Dit betekent dat er geen informatie wordt verstrekt aan derden (zoals de huisarts of bedrijfsarts) zonder jouw toestemming. Voor het eerste gesprek vragen we je welke informatie met wie gedeeld mag worden. Jouw persoonlijke gegevens en de dossiervoering vallen onder de privacy wetgeving.

 

Zorgstandaarden

Elke behandeling is voor de psychologen van Noventum maatwerk. Wat past bij je en wat past nu juist niet? Daarbij zijn er ook wetenschappelijke inzichten (zorgstandaarden) over wat wel werkt en wat niet. Deze inzichten zijn opgenomen in de zorgstandaarden voor de GGZ. Wij combineren de kennis uit deze standaarden samen de kennis van en over jou, om tot een effectieve behandeling te komen. Dit beschrijven we in een behandelplan die we, na de intake, samen met jou opstellen. 

Downloadlinks:

KiBG