Kosten

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Psychologische hulp wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wij hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars. De kosten van je behandeling  worden dus volledig vergoed.

Je hebt wel een verwijsbrief van de huisarts nodig (Basis GGZ) én er dient sprake te zijn van een psychiatrische diagnose (een DSM-V classificatie) die door de zorgverzekeraar wordt vergoed.

Eigen risico

Er is bij vergoeding vanuit het basispakket altijd sprake van een verplicht eigen risico. In 2022 heeft iedere volwassene een  verplicht eigen risico van € 385,-, tenzij je gekozen hebt voor een polis met een hoger eigen risico.  Jouw zorgverzekeraar brengt het eigen risico bij jou in rekening. Als je deze kosten dit kalenderjaar al bij een andere zorgverlener hebt gemaakt, hoef je deze niet opnieuw te betalen. Als de behandeling doorloopt in 2023 betaal je ook het eigen risico voor 2023.

Vergoeding per traject

Het is goed om te weten dat je zorgverzekeraar vergoedt op basis van een gesprek. Voor deze gesprekken geldt een wettelijk vastgestelde maximumtarief. De tarieven die wij in rekening mogen brengen worden bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Wij declareren de sessies maandelijks bij jouw zorgverzekeraar. Dit doen we vanaf het eerste (intake)gesprek. Dat betekent dat je, ook na één gesprek, al een rekening krijgt van je zorgverzekeraar.

Annuleren

Een afspraak dient minimaal 1 werkdag van tevoren verplaats te worden via telefoon, voicemail of e-mail. Wanneer het korter van tevoren is kunnen wij geen andere afspraak meer inplannen. De kosten per gemiste sessie bedragen dan € 60,00 en brengen wij jou in rekening. Je kan deze kosten niet declareren bij jouw zorgverzekering.

 

Zorg buiten de zorgverzekering

We bieden ook behandelingen voor klachten die niet voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komen. Dit noemen we onverzekerde zorg. Het gaat dan bijvoorbeeld om een aanpassingsstoornis (bijv. na een echtscheiding, bij rouw of acceptatie van een ziekte), een slaapstoornis, relatie- en gezinsproblemen, burn-out of fobische klachten.

Als je voor deze klachten behandeld wilt worden, dan betaal je de behandeling zelf. Ook voor deze gesprekken geldt een wettelijk vastgestelde maximumtarief. De tarieven staan in de beleidsregel Tarieven en prestaties gb-ggz van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Gecontracteerde zorg

In tegenstelling tot veel andere zorgaanbieders kiest Noventum psychologen bewust én uitsluitend voor het afsluiten van contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat je nooit geconfronteerd wordt met extra kosten omdat je een deel van de behandeling zelf moet betalen.

Wij zijn van mening dat iedereen met psychische klachten recht heeft op betaalbare psychologische hulp.

Daarbij stelt een zorgverzekeraar hoge eisen aan degene met wie zij een contract afsluiten om te zorgen dat de hulp die geboden wordt, kwalitatief hoogstaand en doelmatig is.

En bij Noventum psychologen staat het leveren van kwalitatief goede zorg voorop!